Kontakt

FARNÍ ÚŘAD

Komenského 94, Lázně Bělohrad, 507 81

Číslo účtu:

1162193399\0800

SOCIÁLNÍ SÍTĚ
Facebook 

FARÁŘ - duchovní správce farnosti
P. ThLic. Grzegorz Puszkiewicz

TELEFON
+ 420 777 170 011

E-MAIL

rehor.puskievic@seznam.cz


JÁHEN

Miloš Pour

TELEFON
+ 420 604 284 033

E-MAIL

pourmilos@seznam.cz