Aktuality a novinky

PRAVIDELNÁ DÁVKA 

AKTUALIT A NOVINEK  

Nejnovější nálož všech aktualit a novinek získáte na našem facebooku.26. 12. 2021:

Vánoční zpívaná mše svatá a svatoštěpánské koledování ve Svatojánském Újezdu. 

Další foto ve fotogalerii.


Barokní odpoledne na nádvoří bělohradského zámku

Foto z barokního odpoledne dostupné ve fotogalerii.

Dne 27. července 2021 uplynulo 300 let od instalace (uvedení do úřadu) prvního novoveského faráře, dosavadního administrátora Tobiáše Jana Voříška. Na poděkování za tuto událost byla v neděli 25. července sloužena slavnostní bohoslužba v bělohradském farním kostele Všech svatých.

Den před tím, v sobotu 24. července, "Barokní odpoledne na nádvoří bělohradského zámku" připomnělo další třistaleté výročí vztahující se k 27. červenci - vysvěcení zámecké kaple sv. Jana Evangelisty Janem Václavem Chřepickým z Modlíškovic, kanovníkem Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové.

Během připraveného programu pan Ondřej Radhouský, statutární zástupce současného vlastníka zámku, představil záměry s jeho dalším využitím. Zazněla přednáška vědeckého pracovníka Historického ústavu Akademie ČR PhDr. Jiřího Hrbka, Ph.D., věnovaná nejvýznamnější postavě bělohradských dějin Bertoldu Vilému z Valdštejna. Kaplí s dokonalou akustikou se po mnohaleté odmlce opět rozezněly tóny barokních nástrojů mistrně ovládaných hudebním triem Jany & Vlastimila Kovářových s Patrickem Singhem. Tato trojice také na zámeckém nádvoří návštěvníky slavnostního setkání provedla po barokní hudební Evropě. Na závěr celého odpoledne nádvoří barokně rozverně roztančili absolventi dětské prázdninové hudební dílny v Ostružně společně se soubory Ritornello a F. S. Barunka pod uměleckým vedením Martiny Pavlasové a Michaela Pospíšila.

Na dobrovolném vstupném se vybralo 12. 818,- Kč. Celá částka byla věnována na opravy kostelíka sv. Petra a Pavla na Byšičkách. Bělohradská farnost za tento dar děkuje všem návštěvníkům a vystupujícím. Zvláštní poděkování si zaslouží přednášející PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. a hudební trio Jana & Vlastimil Kovářovi s Patrickem Singhem, kteří se vzdali svých nároků na honorář.

Děkujeme také Městskému kulturnímu středisku a současným vlastníkům bělohradského zámku za skvělou pořadatelskou spolupráci a těšíme se, že na společných akcích se budeme setkávat i v budoucnu.

Za Římskokatolickou farnost Lázně Bělohrad - Josef KlazarFotografie z Noci kostelů 2021

Fotografie z Noci kostelů 2021 dostupné zde.


Noc kostelů 2021


Výročí 300 let trvání římskokatolické farnosti v Lázních Bělohrad


Postní zamyšlení 2021


! Noc kostelů zrušena!


! Do odvolání farní kavárna zrušena !


Již pravidelnou akcí je farní kavárna, která se koná každou druhou neděli v měsíci. Jste srdečně zváni!


Fotografie z Noci kostelů JIŽ DOSTUPNÉ ve fotogalerii.

Malá ochutnávka níže.

 Za fotografie děkujeme p. Steinerovi.