Aktuality a novinky

PRAVIDELNÁ DÁVKA 

AKTUALIT A NOVINEK  

Nejnovější nálož všech aktualit a novinek získáte na našem facebooku.

Římskokatolická farnost Lázně Bělohrad si Vás již po jedenácté dovoluje pozvat na Noc kostelů, letos opět do farního kostela Všech svatých v Lázních Bělohradě.

Těšit se můžete na zajímavé přednášky, hudební vystoupení, prohlídku kostela i s výstupem na věž ke zvonu z roku 1626. V dnešní uspěchané době je možno také využít tuto příležitost k zastavení se a tichému prožití podvečerní atmosféry sakrálního prostoru.

Po celý večer bude také možnost k osobnímu neformálnímu setkání a rozhovoru s duchovním správcem farnosti P. ThLic Grzegorzem Puszkiewiczem.

Na venkovním prostranství bude připravena pro nejmenší návštěvníky jako v minulosti výtvarná dílnička, vedená Růženkou Bičišťovou. Čeká na Vás také bohaté občerstvení, již tradičně zajišťované dobrovolnými hasiči z Dolní Nové Vsi a novinka letošního ročníku – hudební vystoupení v prostoru občerstvení. Zde se o odlehčení atmosféry večera postará trio vedené Jiřím Pánkem – zakládajícím členem legendární skupiny Šlapeto.

Více na https://www.nockostelu.cz/kostel/1212/
Slavnostní poutní bohoslužba 30. října 2022 v kostele Všech svatých

Římskokatolická farnost Lázně Bělohrad Vás srdečně zve na slavnostní poutní mši svatou, kterou bude hudebně doprovázet soubor Krkonošské Collegium Musicum. V jeho podání zazní Missa Super Iam est non estis hospites od českého barokního autora Alberika Mazáka (1609-1661), současníka Adama Michny z Otradovic (1600-1676).

Alberik Mazák se narodil roku 1609 v tehdy slezské Ratiboři. V roce 1630 vstoupil do cisterciáckého kláštera Heiligenkreutz u Vídně, kde 20. srpna 1631 složil věčné sliby. Na následky operace močových kamenů zemřel 9. května 1661 a byl pohřben na hřbitově cisterciáckého řádu ve Vídni. Během svého života vydal tiskem tři sbírky obsahujících 211 skladeb na více než 1 500 stranách. Ve své době se jednalo o velice věhlasného autora. V roce 1639 klášter Heiligenkreuz navštívil císař Ferdinand III., aby se mohl s tímto skladatelem setkat. Za tři skladby, které mu Mazák věnoval, vyplatil 20 zlatých a dal pokyn císařské kapele k jejich zařazení do repertoáru. Dodnes se Mazákovy skladby, nebo alespoň zprávy o nich dochovaly nejen v Čechách a Rakousku, ale také na Slovensku, v Polsku, Německu, Anglii, Švédsku, Itálii a Francii.

Slavnostní mše svatá začíná v obvyklém čase - v devět hodin.26. 12. 2021:

Vánoční zpívaná mše svatá a svatoštěpánské koledování ve Svatojánském Újezdu. 

Další foto ve fotogalerii.


Barokní odpoledne na nádvoří bělohradského zámku

Foto z barokního odpoledne dostupné ve fotogalerii.

Dne 27. července 2021 uplynulo 300 let od instalace (uvedení do úřadu) prvního novoveského faráře, dosavadního administrátora Tobiáše Jana Voříška. Na poděkování za tuto událost byla v neděli 25. července sloužena slavnostní bohoslužba v bělohradském farním kostele Všech svatých.

Den před tím, v sobotu 24. července, "Barokní odpoledne na nádvoří bělohradského zámku" připomnělo další třistaleté výročí vztahující se k 27. červenci - vysvěcení zámecké kaple sv. Jana Evangelisty Janem Václavem Chřepickým z Modlíškovic, kanovníkem Katedrální kapituly při chrámu Svatého Ducha v Hradci Králové.

Během připraveného programu pan Ondřej Radhouský, statutární zástupce současného vlastníka zámku, představil záměry s jeho dalším využitím. Zazněla přednáška vědeckého pracovníka Historického ústavu Akademie ČR PhDr. Jiřího Hrbka, Ph.D., věnovaná nejvýznamnější postavě bělohradských dějin Bertoldu Vilému z Valdštejna. Kaplí s dokonalou akustikou se po mnohaleté odmlce opět rozezněly tóny barokních nástrojů mistrně ovládaných hudebním triem Jany & Vlastimila Kovářových s Patrickem Singhem. Tato trojice také na zámeckém nádvoří návštěvníky slavnostního setkání provedla po barokní hudební Evropě. Na závěr celého odpoledne nádvoří barokně rozverně roztančili absolventi dětské prázdninové hudební dílny v Ostružně společně se soubory Ritornello a F. S. Barunka pod uměleckým vedením Martiny Pavlasové a Michaela Pospíšila.

Na dobrovolném vstupném se vybralo 12. 818,- Kč. Celá částka byla věnována na opravy kostelíka sv. Petra a Pavla na Byšičkách. Bělohradská farnost za tento dar děkuje všem návštěvníkům a vystupujícím. Zvláštní poděkování si zaslouží přednášející PhDr. Jiří Hrbek, Ph.D. a hudební trio Jana & Vlastimil Kovářovi s Patrickem Singhem, kteří se vzdali svých nároků na honorář.

Děkujeme také Městskému kulturnímu středisku a současným vlastníkům bělohradského zámku za skvělou pořadatelskou spolupráci a těšíme se, že na společných akcích se budeme setkávat i v budoucnu.

Za Římskokatolickou farnost Lázně Bělohrad - Josef KlazarFotografie z Noci kostelů 2021

Fotografie z Noci kostelů 2021 dostupné zde.


Noc kostelů 2021


Výročí 300 let trvání římskokatolické farnosti v Lázních Bělohrad


Postní zamyšlení 2021


! Noc kostelů zrušena!


! Do odvolání farní kavárna zrušena !


Již pravidelnou akcí je farní kavárna, která se koná každou druhou neděli v měsíci. Jste srdečně zváni!


Fotografie z Noci kostelů JIŽ DOSTUPNÉ ve fotogalerii.

Malá ochutnávka níže.

 Za fotografie děkujeme p. Steinerovi.