OPATŘENÍ V SOUVISLOSTI S NOUZOVÝM STAVEM


Nová opatření !

Bohoslužby probíhají za omezené účasti osob dle platných vládních nařízení. Pro účast při sobotní bohoslužbě (s nedělní platností) a nedělní bohoslužbě se zapisujte do formuláře, který je ve vestibulu kostela.

Pro aktuální stav sledujte mj. https://www.cirkev.cz/cs/koronavirus